कस्तो हुन्छ भनेर ... (बालकविता)

कस्तो हुन्छ भनेर (बाल कविता)

            

   - रमेशचन्द्र घिमिरेकस्तो हुन्छ भनेर 
बाको टोपी लगाएँ 
आँखा जम्मै छोपियो
अँध्यारो भो, डराएँ 

कस्तो हुन्छ भनेर 

बाको चस्मा लगाएँ 

फननन्न रिँगायो

आत्तिएँ र कराएँकस्तो हुन्छ भनेर 

बाको दौरा लगाएँ 
जिउ पूरै ढाकियो
मान्छे आफै हराएँ ।
                     - भोर्लेटार, लमजुङ 

     

Post a Comment

0 Comments